Biznis Architekt

Miesto Bratislava Druh pracovného pomeru Plný úväzok Plat / Cena 2500 - 5000, zavisle od seniority

Pre klienta z bankovej oblasti hľadáme skúseného Biznis architekta do tímu Enterprise architektúry, ktorý bude mať kľúčovú úlohu v štruktúrovaní biznis rozvojových aktivít.

Náplň práce

- pripomienkuje, analyzuje a podporuje biznis pri vyhodnocovaní a prioritizácií ideí a príležitostí
- podporuje biznis pri tvorbe biznis modelov
- vykonáva analýzy za účelom definovania riešení biznis problémov a príležitostí
- spolupracuje pri definovaní biznis plánov a stratégie
- analyzuje schválené biznis modely a zapracováva zmeny z nich vyplývajúce do biznis architektúry banky
- definuje biznis architektúry banky v súlade so stratégiou a cieľmi banky
- zabezpečuje aby navrhovaná biznis architektúra bola v súlade so strategickou architektúrou banky, s bankovými architektonickými štandardmi a princípmi
- rozumie biznis/banking tématike, má prehľad o banking trendoch, inováciách a technológiach
- v spolupráci s Dátovým Architektom banky identifikuje a definuje zdieľané biznis informácie a vzťahy medzi nimi
- spolupracuje s IT architektami pri definovaní IT riešení k príslušným biznis architektúram
- koordinuje komunikáciu a spoluprácu medzi biznis a IT

Požiadavky

- praktické skúsenosti s tvorbou biznis modelov (Business Model Canvas)
- praktické skúsenosti v oblasti návrhu biznis architektúry
- znalosť metód a postupov návrhu biznis architektúry (napr. BIZBOK)
- znalosť architektonických rámcov TOGAF, ArchiMate
- praktické skúsenosti v oblasti automatizácie biznis procesov
- pochopenie rôznych stakeholderov, schopnosťidentifikovaťa riadiťich očakávania
- znalosti a skúsenosti v oblasti definovania stratégie - pre potreby efektívnej spolupráce s útvarom riadenia stratégie
- znalosti a skúsenosti v oblasti riadenia programov a projektov (Prince2) - pre potreby efektívnej spolupráce s útvarom riadenia programov a projektov
- schopnosťaplikovaťarchitektonické princípy na biznis riešenia
- pokročilá znalosť anglického jazyka

O spoločnosti

Banková spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už vyše 20 rokov.

Výhody

- stravný lístok aj počas neprítomnosti v práci
- dni voľna na preliečenie
- príspevok na zdravie, šport a ďalšie vzdelávanie
- zvýhodnená náhrada príjmu počas práceneschopnosti
- príspevok pri odchode do dôchodku
- finančná odmena pri pracovnom jubileu
- family sport days
- teambuildingy

Máte inú predstavu?

Kontaktujte nás a my nájdeme tú pravú pozíciu pre vás.